Informace o nás

Již dlouho se pohybuji v oblasti pořádání sportovnách akcí a vždy jsem si komplikovaně musel půjčovat některé věci, které jsou k pořádání terénních závodů zapotřebí. Rozhodl jsem se postupně dávat dohromady věci, které sám potřebuji a nabídnout to samé ostatním pořadatelům

Vycházím z toho, že nic není nemožné - pokud potřebujete něco, co nemůžete sehnat nebo co je komplikované sehnat, oslovte mne. Pokud to bude jen trošku možné, vyjdu vám vstříc = každý námět je vítán...

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.